zahradnik@florexpo.cz

Florexpo – technické podmínky

zahradní a zahradnická výstava

Výstava Florexpo JARO 2024 bude probíhat na Výstavišti Přerov v termínech 18. – 21. 4. 2024. Otevírací doba pro návštěvníky: denně 9:00 – 17:00 hodin

Montáž expozic

16. 4. 2024, od 7:00 do 17:00 hodin
17. 4. 2024, od 7:00 do 17:00 hodin
18. 4. 2024, od 6:00 do 8:30 hodin

Před vjezdem na Výstaviště je nutno přijít na Registraci vystavovatelů u hlavní brány – směr centrum (viz plánek), zde po kontrole plateb obdržíte vystavovatelské pásky na ruku, které budete mít na ruce po celou dobu výstavy v areálu výstaviště. Bez něj budete do areálu vpuštěni pouze po zaplacení vstupného. Na registraci obdržíte 2 ks vystavovatelských pásků při velikosti vašeho stánku do 9 m2 nad 9 m2 jsou to 4 pásky.

V případě jakýchkoli objednávek nad rámec již zaplacených faktur (doobjednávka elektrické energie, vody, stánku, apod.) se veškeré platby hradí hotově na registraci výstavy před jejím zahájením.

Demontáž expozic

21. 4. 2024, od 17:00 do 21:00 hodin
22. 4. 2024, od 7:00 do 12:00 hodin

Pozor – není dovoleno demontovat stánek a odvážet zboží před skončením výstavy pod pokutou 5000 Kč!

Vjezd do areálu a parkování

Všechna auta (osobní, dodávky, nákladní) hlavní branou – směr centrum (viz plánek) nebo dle pokynů organizátorů.
Výjezd z areálu možno branou směr Lipnická.
Parkování automobilů na vyhrazeném parkovišti s označení PVIP pro vystavovatele (viz plánek)

Zásobování stánků během výstavy

6:00 – 8:30 hod., 16:00 – 18:00 hod.

Vjezd automobily je povolen jen ve výše určených hodinách. V ostatních časech je vjezd do areálu z důvodu bezpečnosti návštěvníků ZAKÁZÁN pod pokutou 5 000 Kč.

Další důležité informace

Objednávka výstavní plochy: vždy si objednáváte výstavní plochu pod stánek, ať už máte vlastní stánek nebo objednaný od pořadatele. Pořadatelé nabízejí k pronájmu volnou venkovní plocha výstaviště.

Do expozice, kde budete používat elektrické spotřebiče, je nutné si objednat přípoj elektrické energie podle souhrnu příkonu používaných spotřebičů.

Revize elektrospotřebičů

Upozornění pro vystavovatele, kteří si dovezou vlastní přívodové kabely k elektrické energii. Přívodové kabely budou zapojeny až po předložení revizní zprávy provedené revizním technikem s kvalifikací dle vyhlášky 50, §9, který přívodový kabel řádně označí. Revizní zprávu požadujeme také na všechny dovezené zapojené spotřebiče. Zpráva nesmí být starší 6 měsíců.